Eline Hansene LARSEN - Media
Larsen,ElineHansine2r
Eline Hansine LARSEN
Lambert,ElineHL1895.jpg
Eline Hansine LARSEN LAMBERT about 1895
Lambert,EleneHL.jpg
Eline Hansine LARSEN LAMBERT about 1915
LambertElineHL1910
Eline Hansine LARSEN LAMBERT, 1910
Lambert,EHansenaL.jpg
Eline Hansine LARSEN LAMBERT, about 1920
Larsen,ElineHansine-Chr1838
Larsen,ElineHansine-Chr
Lambert,ElineHLarsen-Death
Death Certificate for Eline Hansine LARSEN LAMBERT, 13 Sep 1921