b.  
d.  
bur.  
ch.  
AKA.  
b.  
d.  
bur.  
ch.  
AKA.  
Children
Borneus LIGHTNER(20 May 1847 - 7 Nov 1914)