b.  
d.  
bur.  
ch.  
AKA.  
b. 14 Jan 1843, Holland
d. 26 Mar 1930, Salt Lake County, Utah, United States
bur. 30 Mar 1930, Salt Lake City, Salt Lake, Utah, United States
ch.  
AKA.  
Children
Antoine de VISSER(27 Mar 1877 - 1 Aug 1939)