b. 17 Feb 1971, Salt Lake City, Salt Lake, Utah, United States
d. 17 Feb 1971, Salt Lake City, Salt Lake, Utah, United States
bur. Feb 1971, Woodland, Summit, Utah, United States
ch.  
AKA.