b. 22 Feb 1967, Salt Lake City, Salt Lake, Utah, United States
d. 22 Feb 1967, Salt Lake City, Salt Lake, Utah, United States
bur. Feb 1967, Woodland, Summit, Utah, United States
ch.  
AKA.