b. 26 Jul 1963, Salt Lake City, Salt Lake, Utah, United States
d. 26 Jul 1963, Salt Lake City, Salt Lake, Utah, United States
bur. 30 Jul 1963, Woodland, Summit, Utah, United States
ch.  
AKA.